Olomoucko-zlínský organizace pionýra

Aktuálně

Termín 30.4. je posledním dnem pro dodání již bezchybně opravených účetních závěrek. Místo dodání kancelář KOP, kontaktní osoba M.Hrdličková. Týká se PS Šumperk, Zlín, Kopeček, Dřevohostice.


Základní informace


Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých, které vykonává osvětovou, kulturně výchovnou, vzdělávací a charitativní činnost, hájí a uspokojuje zájmy a oprávněné potřeby.


Pionýr podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, výchovných, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv a rozvíjí zájmové činnosti členů sdružení (viz Statut a Program Pionýra).


Krajská organizace Pionýra zabezpečuje základní servis pro činnost pionýrských skupin a jejich oddílů. Reprezentuje sdružení na úrovni kraje, komunikuje se státní správou, krajskými institucemi a ostatními sdruženími. Zajišťuje vzdělávání vedoucích a pomáhá při realizaci programů pro děti a mládež.


Pionýrská vlaštovka

Zlínská krajská organizace Pionýra (ZKOP) vznikla sdružením okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín jako organizační a hospodářská jednotka občanského sdružení Pionýr vříjnu roku 1999, je nadána způsobilostí k právním úkonům jménem sdružení Pionýr ve Zlínském kraji. ZKOP sdružuje všechny pionýrské skupiny ve Zlínském kraji, svou působností zasahuje činností odloučeného oddílu i do Hranic na Moravě v Olomouckém kraji.


Činnost Zlínské krajské organizace Pionýra je podporována prostřednictvím programu podpory a ochrany činnosti dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, či dotačními prostředky Krajského úřadu Zlínského kraje. Na zajištění jejího chodu se samozřejmě finančně i svojí dobrovolnou prací podílí jeho členové a především Kancelář ZKOP se sídlem v Kroměříži.


V roce 2007 členská základna ZKOP registrovala čtyřistadvacet členů sdružených v jedenácti pionýrských skupinách se sedmnácti oddíly a pěti volnočasovými kluby. ZKOP zaregistrovala i jedno pionýrské centrum v Kroměříži, kde je největší základna pionýrských skupin na okresním územním celku . Pionýrské skupiny vyvíjení činnost na územním celku kroměřížského okresu v Kroměříži, Bystřici pod Hostýnem, Holešově, Chropyni a Zborovicích, dále v Kunovicích ( UH), Valašském Meziříčí (VS) a v krajském městě Zlíně.


Rodičům a dětem je určena nabídka činnosti pionýrských skupin, kde děti mohou pravidelně navštěvovat oddíly či kluby nebo se jednorázově účastnit otevřených akcí a činnosti volnočasových klubů.   Olomoucko-zlínská KOP    telefon: 777 248 714    e-mail: olomoucko-zlinsky@pionyr.cz